Thảm lót sàn cacbon là gì?

Thảm lót sàn cacbon là một dạng thảm lót sàn ô tô với bề mặt da dạng sợi cacbon. Thảm lót sàn dạng bề mặt sợi cacbon Đây là một phiên bản da cho thảm lót sàn ô tô cao cấp, với bề mặt dạng sợi cacbon tạo ra không gian bề mặt 3d, tăng thêm độ sáng bón


  1. {{item.title}}

    {{item.description}}

{{item.title}}